ინტერნეტ მარკეტინგი და სოციალური მედია

მაღალი ტექნოლოგიების ხანაში ინფორმაციის სწრაფი და ეფექტური გავრცელების ყველაზე გენიალური მიღწევა და მძლავრი ინსტრუმენტი ინტერნეტი გახდა. ბოლო 5 წლის განმავლობაში საქართველოს მოსახლეობის 70% ინტერენეტით სარგებლობს, გამომდინარე აქედან, მნიშვნელოვანი დეტალია ინფორმაციის მიწოდების მეთოდიკის დახვეწა, რომლესაც ინტერნეტ მარკეტინგი უზრუნველყოფს.

 

მისი ძირითადი ინსტრუმენტებია:

•ვებ დიზაინი

•ვებ გვერდების შექმნა და მართვაა

•ვიდეო მარკეტინგი

•იმეილ მარკეტინგი

•სოციალური მედია მარკეტინგი

•საბანერო რეკლამა

•საინფორმაციო სტატიები

•გუგლის სტატისტიკა

•საძიებო სისტემის ოპტიმიზაცია

 

ამ ინტრუმენტების სწორად გამოყენებით იქმნება მძლავრი მარკეტინგული კამპანიები.