პოზიცია სტრატეგისტი

ექსკლუზიური უფლებით

კომპანიის სტრატეგი, სტრატეგიების მართველი - სწორედ ამ პოზიციებს გაგიძლიერებთ ჩვენ.

 

დღეისათვის კომპანიებს, როგორც წესი ძირითადად მონათესავე პოზიციაზე მომუშავე მენეჯერები ჰყავთ,

არადა სტრატეგიულად მოაზროვნე მენეჯერებს ბევრად უფრო მიზანმიმართული საქმის კეთება შეუძლიათ. 

 

ცხადია კომპანიას უნდა ჰყონდეს სფეროებად დაყოფილი მენეჯმენტი, მაგრამ მათ ცალკეულ სტრუქტურულ 

მიზნებს ლიდერი - სტრატეგისტის გამჭრიახი გონება კომპლექსურად უნდა განსაზღვრავდეს.

სწორედ აი ამ შემთხვევაში კომპანია წარმატებულია.

 

ჩვენი ახალ სიტყვას ვამბობთ თანამედროვე მენეჯმენტის განვითარებაში,

ვამკვიდრებთ კომპანიებში „სტრატეგისტის პოზიციებს“, 

მაგრამ ამისათვის მკაცრი პროფესიული რაფინირებაა საჭირო, სტრატეგისტად შემდგარი პრაქტიკოსი

მენეჯერი უნდა იყოს სწორედ სხვადასხვა სფეროში გამოცდილი კადრები.

უნდა ფლობდეს კომპანიის თითქმის ყველა დეპარტამენტის ძირითად ბერკეტებს. 

ეს პოზიცია გენერალური დირექტორის შემდეგ პირველი და ყველაზე ძლიერი რგოლია კომპანიაში.

 

ევორდის პროფესიონალთა გუნდი გაძლევთ საშუალებას მიიღოთ და განამტკიცოდ ეს ცოდნა, 

მიიღოთ სტრატეგისტის სერთიფიკატი და დაეუფლოდ სტრატეგისტის პოზიციას ქართულ თუ უცხოურ ბიზნეს სექტორებში. 

 

სტრატეგისტს უნარჩვევებია: ჰქონდეს ბიზნესის განვითარების პერსპექტივის სისტემური ხედვა, ღირებულების სწორი 

მართვის და დაწყებული საქმის ბოლომდე მიყვანის უნარი, პრობლემის ხარისხის ადექვატური აღქმა და მუდმივად 

კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფა. ამისთვის ბევრი ცოდნა და რა თქმა უნდა შრომაა საჭირო,

ამიტომაც სტრატეგისტის პოზიციაზე მომუშავე მენეჯერის ანაზრაურება საკმაოდ მაღალი უნდა იყოს. 

 

ჩვენ ასევე მოვალეობას ვიღებთ გაგიწიოთ რეკომენტაცია „სტრატეგისტის“ პოზიციაზე წარსადგენად.

 

სტრატეგისტის კომპლექსური მოვალეობებია:

•საწარმოს სტრატეგიული გეგმების შემუშავება

•ბიუჯეტირების განსაზღვრა

•საკანონმდებლო პლატფორმის ცოდნა

•ადამიანური რესურსების მართვის უნარი 

•ორგანიზაციული პროცესების ანალიტიკა

•ფუნქციების გაუმჯობესების გზების დაგეგმვა

•გუნდური მუშაობის პრინციპების ჩამოყალიბების მეთოდები

•დავალებების სწორად გადანაწილება და გაანალიზების უნარი

•პროდუქტის/მომსახურების/ხარისხის მონიტორინგი

•გადაწყვეტილებების მიღების მექანიზირება

•ცვლილებების მართვის ხედვა

•კონტროლის მექანიზმების შექმნა

•მარკეტინგული კომუნიკაციების იდენტიფიცირების უნარი